Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. decembra spriedums - Gowitzke/Europol

(lieta F-74/09) 1

Civildienests - Eiropola personāls - Eiropola Civildienesta noteikumu 27. pants - Eiropola personāla pakāpju un līmeņu noteikšanas politikas 4. pants - Amata pārvērtēšana uz augstāku pakāpi - Klasificēšana līmenī

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Werner Siegfried Gowitzke (Hāga, Nīderlande) (pārstāvis - D. C. Coppens, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol) (pārstāvji - D. Neumann un D. El Khoury, kuriem palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt Europol 2009. gada 5. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums mainīt viņa klasifikāciju 5. pakāpes 1. līmenī

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 267, 07.11.2009., 85. lpp.