Language of document :

Presuda Općeg suda od 25. rujna 2018. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv EUIPO-a - M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(predmet T-328/17)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije BBQLOUMI – Raniji zajednički verbalni žig Europske unije HALLOUMI – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikozija, Cipar) (zastupnici: S. Malynicz, QC, V. Marsland , solicitor i S. Baran, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: M. Rajh, D. Walicka i D. Gája, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bugarska) (zastupnik: D. Dimitrova, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. ožujka 2017. (predmet R 497/2016-4), u vezi s postupkom povodom prigovora između Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi i društva M. J. Dairies.

Izreka

Tužba se odbija.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 239, 24. 7. 2017.