Language of document :

A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(T-328/17. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A BBQLOUMI európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi HALLOUMI európai uniós együttes szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]ˮ)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Ciprus) (képviselők: S. Malynicz QC, V. Marsland solicitor és S. Baran barrister)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Rajh, D. Walicka és D. Gája meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: M. J. Dairies EOOD (Szófia, Bulgária) (képviselő: D. Dimitrova ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi és az M. J. Dairies közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2017. március 16-án hozott határozata (R 497/2016-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 239., 2017.7.24.