Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Zadeva T-328/17)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije BBQLOUMI – Prejšnja kolektivna besedna znamka Evropske unije HALLOUMI – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikozija, Grčija) (zastopniki: S. Malynicz, QC, V. Marsland, solicitor, in S. Baran, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: M. Rajh, D. Walicka in D. Gája, agenti)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bolgarija) (zastopnica: D. Dimitrova, odvetnica)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. marca 2017 (zadeva R 497/2016-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi in M. J. Dairies.

Izrek

Tožba se zavrne.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 239, 24.7.2017.