Language of document :

Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Mål T-328/17)(1 )

(EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BBQLOUMI – Det äldre EU-ordkollektivmärket HALLOUMI – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cypern) (ombud: S. Malynicz, QC, V. Marsland , solicitor, och S. Baran, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh, D. Walicka och D. Gája)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen: J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarien) (ombud: advokaten D. Dimitrova)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 16 mars 2017 (ärende R 497/2016-4) om ett invändningsförfarande mellan Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi och J. Dairies.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 )     EUT C. 239, 24.7.2017.