Language of document : ECLI:EU:T:2018:594

Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 25. září 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Věc T-328/17)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Natural BBQLOUMI – Starší kolektivní slovní ochranná známka Evropské unie HALLOUMI – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou  – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 25, 37, 56-58)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou  – Posouzení nebezpečí záměny – Určení relevantní veřejnosti – Úroveň pozornosti veřejnosti

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 26, 27)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Kolektivní ochranné známky Evropské unie – Kolektivní ochranné známky Evropské unie podle čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 – Zásadní funkce – Záruka kolektivního původu produktů prodávaných pod kolektivní ochrannou známkou Evropské unie – Zeměpisné označení, které označuje určitou zeměpisnou oblast jako oblast původu produktu

(Nařízení Rady č. 207/2009, článek 4 a čl. 66 odst. 2 a 3)

(viz bod 35)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek  – Vzhledová podobnost obrazové a slovní ochranné známky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 60, 62, 68)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou  – Obrazová ochranná známka BBQLOUMI  – Kolektivní slovní ochranná známka HALLOUMI

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

(viz body 69-72)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. března 2017 (věc R 497/2016-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi a M. J. Dairies.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi se ukládá náhrada nákladů řízení.