Language of document : ECLI:EU:T:2018:594

Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 25. septembra spriedums –
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (“BBQLOUMI”)

(lieta T328/17)

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BBQLOUMI” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības kolektīva vārdiska preču zīme “HALLOUMI” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 25., 37., 56.–58. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Konkrētās sabiedrības daļas noteikšana – Sabiedrības daļas uzmanības līmenis

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 26., 27. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības kolektīvās preču zīmes – Eiropas Savienības kolektīvās preču zīmes, uz kurām attiecas Regulas Nr. 207/2009 66. panta 2. punkts – Pamata funkcija – Preču, kas tiek pārdotas ar Eiropas Savienības kolektīvo preču zīmi, kolektīvās izcelsmes garantija – Nosaukums, kas norāda, ka preces izcelsme ir noteikts ģeogrāfisks apgabals, kā ģeogrāfiskas izcelsmes norāde

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 4. pants un 66. panta 2. un 3. punkts)

(skat. 35. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Grafiskas preču zīmes un vārdiskas preču zīmes vizuāla līdzība

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 60., 62., 68. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Grafiska preču zīme “BBQLOUMI” – Kolektīva vārdiska preču zīme “HALLOUMI”

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 69.–72. punktu)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 16. marta lēmumu lietā R 497/2016‑4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi un M. J. Dairies.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi atlīdzina tiesāšanās izdevumus.