Language of document : ECLI:EU:T:2018:594

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 25 september 2018 –
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Zaak T328/17)

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk BBQLOUMI – Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 25, 37, 5658)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordeling van het verwarringsgevaar – Bepaling van het relevante publiek – Aandachtsniveau van het publiek

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 26, 27)

3.      Uniemerk – Collectieve Uniemerken – Collectieve Uniemerken die vallen onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 – Wezenlijke functie – Waarborg van de collectieve herkomst van de onder het collectieve Uniemerk verkochte waren – Geografische aanduiding die een naam is die een waar aanduidt als afkomstig uit een bepaald geografisch gebied

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 4 en 66, leden 2 en 3)

(zie punt 35)

4.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Visuele overeenstemming van een beeldmerk en een woordmerk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 60, 62, 68)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk BBQLOUMI – Collectief woordmerk HALLOUMI

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 6972)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 16 maart 2017 (zaak R 497/2016‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi en M. J. Dairies

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi wordt verwezen in de kosten.