Language of document : ECLI:EU:T:2018:594

Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 25 septembrie 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Cauza T328/17)

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative BBQLOUMI – Marca Uniunii Europene colectivă verbală anterioară HALLOUMI – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009[devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 25, 37 și 56-58)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Aprecierea riscului de confuzie – Determinarea publicului relevant – Nivelul de atenție al publicului

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 26 și 27)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Mărci ale Uniunii Europene colective – Mărci al Uniunii Europene colective care intră sub incidența articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 – Funcție esențială – Garanția originii colective a produselor vândute sub o marcă a Uniunii Europene colectivă – Indicație geografică care este o denumire ce identifică un produs ca fiind originar dintro anumită zonă geografică

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 4 și art. 66 alin. (2) și (3)]

(a se vedea punctul 35)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Similitudine vizuală între o marcă figurativă și o marcă verbală

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 60, 62 și 68)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca figurativă BBQLOUMI – Marca colectivă verbală HALLOUMI

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 69-72)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 16 martie 2017 (cauza R 497/2016–4) privind o procedură de opoziție între Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi și M. J. Dairies

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi la plata cheltuielilor de judecată.