Language of document :

Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(predmet T-328/17 RENV)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije BBQLOUMI – Raniji verbalni kolektivni žig Europske unije HALLOUMI – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001]”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikozija, Cipar) (zastupnici : S. Malynicz, QC, V. Marsland, solicitor i S. Baran, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici : D. Gája i V. Ruzek, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bugarska) (zastupnik: D. Dimitrova, odvjetnica)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. ožujka 2017. (predmet R 497/2016-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi i M. J. Dairies.

Izreka

Tužba se odbija.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi nalaže se snošenje troškova postupaka pokrenutih pred Općim sudom te žalbenog postupka pred Sudom.

____________

1 SL C 239, 24. 7. 2017.