Language of document :

2006. november 24-én benyújtott kereset - Steinmetz kontra Bizottság

(F-131/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: J. Choucroun ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. február 21-i, a felek közötti megállapodás maradéktalan végrehajtását megtagadó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék a megtámadott határozat miatt elszenvedett nem vagyoni kárért kötelezze a Bizottságot egy euró jelképes összeg megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-155/05. sz.1 ügyben indult eljárás egyezséggel történő befejezéséről megállapodást kötött a Bizottsággal.

A felperes a megállapodásban foglaltak részleges végrehajtását rója fel a Bizottságnak.

Keresetének alátámasztására a felperes különösen arra hivatkozik, hogy a Bizottság megsértette a jogszerűség elvét, a pacta sunt servanda elvét, a bizalomvédelem elvét, a gondoskodási kötelezettséget, valamint a gondos ügyintézés elvét.

____________

1 - HL C 155., 2006.6.25., 26. o.