Language of document :

Kanne 29.11.2006 - Bordini v. komissio

(Asia F-134/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giovanni Bordini (Dover, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat L. Levi, C. Ronzi ja I. Perego)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 25.1.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla nimittävä viranomainen kieltäytyi toteamasta, että kantajalla oli asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kieltäytyi näin ollen soveltamasta hänen eläkkeeseensä Yhdistyneen kuningaskunnan korjauskerrointa

Vastaaja on velvoitettava maksamaan summat, jotka vastaavat Yhdistyneen kuningaskunnan korjauskertoimen taannehtivaa soveltamista kantajan eläkkeeseen 1.4.2004 alkaen, johon lisätään Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioitaan varten vahvistama korko, korotettuna kahdella pisteellä

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteessaan ensin, että riidanalaisella päätöksellä loukataan perusteluvelvollisuuden periaatetta siltä osin kuin sen teksti on laadittu niin yleisin sanamuodoin, ettei sen taustalla olevia perusteita ole mahdollista ymmärtää.

Lisäksi kantaja väittää, että vanhojen henkilöstösääntöjen 82 artiklaa on rikottu, että uusien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 20 artiklaa on rikottu, että tosiseikkojen arvioinnissa on tapahtunut ilmeinen arviointivirhe, joka johti oikeudelliseen virheeseen, että suhteellisuusperiaatetta on loukattu ja että oikeutta nauttia yksityisyyden suojaa on loukattu.

Lopuksi kantaja väittää, että komissio laiminlöi huolenpitovelvollisuutta ja loukkasi hyvän hallinnon periaatetta.

____________