Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 8. dubna 2008 - Bordini v. Komise

(Věc F-134/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Opravný koeficient - Členský stát bydliště - Pojem bydliště - Pojem ‚hlavní bydliště' - Doklady"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giovanni Bordini (Douvres, Spojené království) (zástupci: L. Levi, C. Ronzi a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: M. J. Currall a M. D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2006 neuznat žalobci, že žalobce má bydliště ve Spojeném království, a proto na jeho důchod nepoužít opravný koeficient pro tento stát, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Komise Evropských společenství ponese kromě vlastních nákladů řízení, také polovinu nákladů vynaložených G. Bordinim na neformální schůzku dne 5. června 2007.

Giovanni Bordini ponese vlastní náklady řízení, vyjma poloviny nákladů, které vynaložil na neformální schůzku dne 5. června 2007.

____________

1 - Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 87.