Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 8. april 2008 - Bordini mod Kommissionen

(Sag F-134/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pension - justeringskoefficient - bopælsmedlemsstat - begrebet bopæl - begrebet fast bopæl - dokumentation)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giovanni Bordini (Douvres, Det Forenede Kongerige) (ved avocats L. Levi, C. Ronzi og I. Perego)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.J. Currall og M.D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand og beskrivelse af tvisten

Personalesag - dels annullation af Kommissionens afgørelse af 25. januar 2006 om ikke at anerkende, at sagsøger er bosat i Det Forenede Kongerige, og som følge heraf ikke at anvende den justeringskoefficient, der svarer til denne medlemsstat, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer foruden sine egne omkostninger, halvdelen af de af Giovanni Bordini afholdte omkostninger ved det uformelle møde af 5. juni 2007.

Giovanni Bordini bærer sine egne omkostninger, bortset fra halvdelen af de afholdte udgifter i forbindelse med det uformelle møde den 5. juni 2007.

____________

1 - EUT C 326 af 30.12.2006, s. 87.