Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera Întâi) din 8 aprilie 2008 - Bordini/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-134/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Pensii - Coeficient corector - Stat membru de reședinţă- Noţiunea de reședinţă - Noţiunea de reședinţă principală - Înscrisuri justificative)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Giovanni Bordini (Dover, Regatul Unit) (reprezentanţi: L. Levi, C. Ronzi şi I. Perego, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: M. J. Currall şi M. D. Martin, agenţi)

Obiectul

Funcţie publică - Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei din 25 ianuarie 2006 de a nu recunoaște faptul că reclamantul are reședința în Regatul Unit și, prin urmare, de a nu aplica în privinţa pensiei sale coeficientul corector corespunzător acestui stat membru și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Comisia Comunităţilor Europene suportă, în afară de propriile cheltuieli de judecată, și jumătate din cheltuielile efectuate de domnul Bordini referitoare la reuniunea informală din 5 iunie 2007.

Domnul Bordini suportă propriile cheltuieli de judecată, cu excepția a jumătate din cheltuielile pe care le-a efectuat pentru reuniunea informală din 5 iunie 2007.

____________

1 - JO C 326, 30.12.2006, p. 87