Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 14.12.2007 - Steinmetz v. komissio

(Asia F-131/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sovintoratkaisu - Sovinnon täytäntöönpano - Kieltäytyminen korvata virkamatkasta aiheutuneet kulut - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Oikeussuojan tarpeen puuttuminen - Oikeudenkäyntikulujen jakaminen - Tarpeettomasti tai haitantekona aiheutetut oikeudenkäyntikulut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja J. Choucroun)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 21.2.2006 tehdyn komission päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydytään panemasta täytäntöön kokonaisuudessaan asianosaisten välinen sovintoratkaisu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetussa asiassa T-155/05.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Steinmetz vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan yli 500 euroa ylittävin osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä lisäksi Steinmetzin oikeudenkäyntikuluista 500 euroon asti.

____________

1 - EUVL C 326, 30.12.2006, s. 86.