Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2007. december 14-i végzése - Steinmetz kontra Bizottság

(F-131/06. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Egyezség útján történő rendezés - Egyezség végrehajtása - A kiküldetési költségek megtérítésének megtagadása - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya - A költségek megosztása - Szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: J. Choucroun ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2005. február 21-i, a felek között az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál megindult T-155/05. sz. ügyben létrejött egyezség maradéktalan végrehajtását megtagadó határozatának megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

Robert Steinmetz - 500 eurót leszámítva - maga viseli saját költségeit.

Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit, és azokon felül 500 euró erejéig köteles viselni Robert Steinmetz költségeit.

____________