Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 14 december 2007 - Robert Steinmetz mot kommissionen

(Mål F-131/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Uppgörelse i godo - Genomförande av en överenskommelse - Avslag på ersättning för utlägg i samband med ett uppdrag - Uppenbart att talan skall avvisas - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Fördelning av rättegångskostnader - kostnader som vållats i onödan eller mot bättre vetande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten J. Choucroun)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 21 februari 2006 om att vägra att helt genomföra en uppgörelse i godo mellan parterna i samband med mål T-155/05 som väckts vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

Avgörande

Talan avvisas

Robert Steinmetz skall bära sin rättegångskostnad med undantag för ett belopp om 500 euro.

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sin rättegångskostnad och ersätta Robert Steinmetz rättegångskostnad med 500 euro.

____________

1 - EUT C 326, 30.12.06, s. 86.