Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Reali versus komisjon

(Kohtuasi F-136/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Töölevõtmine - Palgaastmele määramine - Ametialane kogemus - Diplom - Vastavus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Enzo Reali (Firenze, Itaalia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 30. augusti 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kui lepingulise töötaja kaebus, milles hageja taotles määramist IV tegevusüksuse palgajärgu 14 asemel palgajärku 16, kuna tema diplomit "Laurea in Scienze Agrarie" tuleb arvestada tema ametialase kogemuse arvutamisel.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 20, 27.1.2007, lk 38.