Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

11 decembrie 2008

Cauza F‑136/06

Enzo Reali

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Agenți contractuali – Recrutare – Încadrare în grad – Experiență profesională – Diplomă – Echivalență”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Reali solicită, în esență, anularea deciziei autorității împuternicite să încheie contracte de a‑l încadra în gradul 14 treapta 1 din grupa de funcții IV, astfel cum rezultă din contractul de angajare ca agent contractual

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți contractuali – Recrutare – Cerința privind diplomele universitare – Noțiunea de diplome universitare

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 82 alin. (2) lit. (c) pct. (i)]

2.      Funcționari – Recrutare – Încadrare în grad – Cerința privind diplomele universitare – Comparare a diplomelor și a atestatelor profesionale eliberate în diversele state membre

(Directiva 89/48 a Consiliului)

1.      În lipsa unei dispoziții contrare, trebuie să se considere că cerința de a fi în posesia unei diplome universitare, ce rezultă din articolul 82 alineatul (2) litera (c) punctul (i) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, trebuie să fie înțeleasă, în mod necesar, în sensul pe care îl dă acestei expresii legislația proprie a statului membru în care candidatul și‑a făcut studiile de care se prevalează.

(a se vedea punctul 34)

Trimitere la:

Curte: 13 iulie 1989, Jaenicke Cendoya/Comisia, 108/88, Rec., p. 2711, punctul 14

Tribunalul de Primă Instanță: 7 februarie 1991, Ferreira de Freitas/Comisia, T‑2/90, Rec., p. II‑103, punctul 32; 3 martie 1994, Cortes Jimenez și alții/Comisia, T‑82/92, RecFP, p. I‑A‑69 și II‑237, punctul 34

2.      Armonizarea realizată prin Directiva 89/48 privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani nu are ca efect să limiteze puterea de apreciere de care dispune o instituție la compararea valorii diplomelor în cadrul politicii sale de recrutare. În sistemul Directivei 89/48, compararea diplomelor este realizată în vederea accesului la anumite activități reglementate în diversele state membre. O astfel de apreciere nu poate fi confundată cu aprecierea complexă a valorii universitare a titlurilor obținute în diversele state membre pentru a stabili gradul corespunzător unui post în cadrul unei instituții a Comunităților Europene.

(a se vedea punctul 85)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 9 decembrie 1999, Alonso Morales/Comisia, T‑299/97, RecFP, p. I‑A‑249 și II‑1227, punctele 35 și 36; 11 mai 2005, De Stefano/Comisia, T‑25/03, RecFP, p. I‑A‑125 și II‑573, punctul 53