Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2008. november 4.

F‑133/06. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Személyes vagyontárgyak visszaszolgáltatása iránti kérelem – A tisztviselő anyanyelvétől eltérő nyelven szövegezett, panaszt elutasító határozat – Kereset késedelmes benyújtása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között egyrészt a Bizottság azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben az elutasította a felperes azon kérelmét, hogy a neki a Bizottság kirendeltségének dolgozójaként kiutalt angolai szolgálati lakásban hagyott értéktárgyait szállítsák át a jelenlegi lakóhelyére, másrészt az intézmény kötelezését arra, hogy fizessen neki kártérítést.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Kezdő időpont – Kézbesítés – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

2.      Eljárás – Költségek – Szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 87. cikk, 3. §, második bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 122. cikk)

1.      A panaszt elutasító határozat olyan nyelven való közlése, amely nem a tisztviselő anyanyelve, és nem is az a nyelv, amelyen a panaszt megszövegezték, akkor szabályos, ha arról az érdekelt ténylegesen tudomást szerezhet.

(lásd a 42. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑118/99. sz., Bonaiti Brighina kontra Bizottság ügyben 2001. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑25. o. és II‑97. o.) 17. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑51/05. és F‑18/07. sz., Duyster kontra Bizottság egyesített ügyekben 2007. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 57. pontja.

2.      Alkalmazni kell az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 87. cikke 3. §‑ának második bekezdését – amely mutatis mutandis alkalmazandó a Közszolgálati Törvényszék előtt folyamatban lévő ügyekre ez utóbbi saját eljárási szabályzatának 2007. november 1‑jei hatálybalépéséig –, és az eljárással kapcsolatos összes költség viselésére kell kötelezni azt a tisztviselőt, aki az intézménnyel való együttműködés megtagadásával kitartóan akadályozta annak munkáját, és aki teljesen indokolatlan pert kezdeményezett.

(lásd az 55., 56. és 58. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑241/03. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2006. május 17‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑111. o. és II‑A‑2‑517. o.) 65. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑40/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 6‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑000. o. és II‑A‑1‑000. o.) 50. pontja, az ítélettel szemben T‑46/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt.