Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. lapkričio 4 d.

Byla F‑133/06

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Prašymas grąžinti asmeninius daiktus – Ne gimtąja pareigūno kalba priimtas sprendimas atmesti skundą – Pavėluotai pareikštas ieškinys – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą pristatyti į jo dabartinę gyvenamąją vietą daiktus, paliktus tarnybiniame bute, kuris jam suteiktas dirbant Komisijos delegacijoje Angoloje, ir, antra, priteisti iš institucijos nuostolių atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš L. Marcuccio bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Eigos pradžia – Pranešimas – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

2.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Dėl nepagrįstų ar nesąžiningų veiksmų patirtos išlaidos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, Tarnautojų teismo procedūros reglamento 122 straipsnis)

1.      Ne pareigūno gimtąja kalba ar skundo kalba surašytas pranešimas apie sprendimą atmesti šį skundą yra tinkamas su sąlyga, kad adresatas gali tinkamai susipažinti su jo turiniu.

(žr. 42 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Bonaiti Brighina prieš Komisiją, T‑118/99, Rink. VT p. I‑A‑25 ir II‑97, 17 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Duyster prieš Komisiją, F‑51/05 ir F‑18/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 57 punktas.

2.      Pareigūnui, kuris atkakliai priešinosi administracijai, atsisakydamas su ja bendradarbiauti, bei nusprendė kreiptis į teismą be jokio pagrindo, reikia taikyti Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, kuris mutatis mutandis taikomas Tarnautojų teismo nagrinėjamoms byloms iki 2007 m. lapkričio 1 d., t. y. pastarojo teismo procedūros reglamento įsigaliojimo dienos, 87 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir priteisti iš jo visas bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 55, 56 ir 58 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. gegužės 17 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑241/03, Rink. VT p. I‑A‑2‑111 ir II‑A‑2‑517, 65 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 6 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑40/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑000 ir II‑A‑1‑000, 50 punktas pareikštas apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teisme, byla T‑46/08 P.