Language of document : ECLI:EU:C:2010:137

Zadeva C-19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

proti

Silva Trade SA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien)

„Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Člen 5(1)(a) in (b), druga alinea – Opravljanje storitev – Pogodba o trgovskem zastopanju – Izvajanje pogodbe v več državah članicah“

Povzetek sodbe

1.        Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Sodišče v kraju izpolnitve pogodbene obveznosti, ki je predmet zahtevka – Pogodba o opravljanju storitev – Več krajev v različnih državah članicah, v katerih se opravljajo storitve – Uporaba uredbe

(Uredba Sveta št. 44/2001, člen 5(1)(b), druga alinea)

2.        Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Sodišče v kraju izpolnitve pogodbene obveznosti, ki je predmet zahtevka – Pogodba o opravljanju storitev – Trgovsko zastopanje – Pristojnost sodišča v kraju, v katerem je bil opravljen glavni del storitev

(Uredba Sveta št. 44/2001, člen 5(1)(b), druga alinea)

1.        Člen 5(1)(b), druga alinea, Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se ta določba uporablja v primeru opravljanja storitev v več državah članicah. Če gre za opravljanje zadevnih storitev v več krajih v različnih državah članicah, namreč ni potreben drugačen pristop, da bi se sledilo ciljema bližine in predvidljivosti, ki se poskušata uresničiti z združitvijo sodne pristojnosti v kraju izvedbe storitev na podlagi zadevne pogodbe in z določitvijo enotne sodne pristojnosti za vse zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe.

(Glej točki 27, 29 in točko 1 izreka.)

2.        Člen 5(1)(b), druga alinea, Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da je v primeru opravljanja storitev v več državah članicah za obravnavo vseh zahtevkov na podlagi pogodbe pristojno tisto sodišče, na območju katerega je kraj, v katerem je bil opravljen glavni del storitev. Pri pogodbi o trgovskem zastopanju je to kraj, v katerem je trgovski zastopnik opravil glavni del storitev, kot je razvidno iz pogodbenih določil. Določitev kraja, v katerem je bil opravljen glavni del storitev, na podlagi izbire, ki sta jo stranki opravili v pogodbi, namreč ustreza cilju bližine, saj je ta kraj že po naravi stvari povezan z vsebino spora.

Če iz pogodbenih določil ni mogoče razbrati kraja, v katerem je bil opravljen glavni del storitev, trgovski zastopnik pa je take storitve že opravil, je treba podredno upoštevati kraj, v katerem je dejansko pretežno opravljal svoje dejavnosti za izpolnitev pogodbe, če opravljanje storitev na tem kraju ni v nasprotju z voljo strank, kot izhaja iz pogodbenih določil. Za to je mogoče upoštevati dejanske okoliščine zadeve, zlasti čas, ki ga je porabil v teh krajih, in pomen dejavnosti, ki jo je tam opravljal.

Nazadnje, če kraja, v katerem je bil opravljen glavni del storitev, na teh podlagah ni mogoče določiti, je treba uporabiti kraj, v katerem ima ta zastopnik sedež ali stalno prebivališče. Ta kraj je namreč vedno mogoče določiti z gotovostjo in torej predvidljivo. Poleg tega je ta kraj v bližini spora, saj bo trgovski zastopnik tam po vsej verjetnosti opravil nezanemarljiv del svojih storitev.

(Glej točke 36, od 38 do 43 in točko 2 izreka.)