Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 1. prosince 2020 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht v. TB

(Věc C-646/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Odpůrkyně: TB

Další účastník řízení: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Předběžné otázky

Za účelem výkladu čl. 1 odst. 1 písm. a), čl. 2 bodu 4, čl. 21 odst. 1 a článku 46 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000) 1 se Soudnímu dvoru předkládají následující předběžné otázky:

1.    Jedná se v případě zániku manželství na základě článku 12 italského nařízení s mocí zákona (decreto legge) č. 132 ze dne 12. září 2014 o rozhodnutí o rozvodu manželství ve smyslu nařízení Brusel IIa?

2.    V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí se k zániku manželství na základě článku 12 italského nařízení s mocí zákona (decreto legge) č. 132 ze dne 12. září 2014 přistupovat podle úpravy obsažené v článku 46 nařízení Brusel IIa, která se týká veřejných listin a dohod?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, (Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1).