Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Parteien des Ausgangsverfahrens (Germania) la 1 decembrie 2020 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB

(Cauza C-646/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Parteien des Ausgangsverfahrens

Părțile din procedura principală

Recurentă: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Intimată: TB

Intervenientă: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Întrebările preliminare

Se adresează următoarele întrebări privind interpretarea articolului 1 alineatul (1) litera (a), a articolului 2 punctul 4, a articolului 21 alineatul (1) și a articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/20001 sont posées :

O desfacere a căsătoriei în temeiul articolului 12 din Decretul-lege italian nr. 132 din 12 septembrie 2014 (DL nr. 132/2014) constituie o hotărâre judecătorească de divorț în sensul Regulamentului Bruxelles IIa?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: o desfacere a căsătoriei în temeiul articolului 12 din Decretul-lege italian nr. 132 din 12 septembrie 2014 (DL nr. 132/2014) trebuie să fie tratată conform reglementării prevăzute la articolul 46 din Regulamentul Bruxelles IIa în privința actelor autentice și a acordurilor?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles IIa”) (JO 2003, L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183).