Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesarbeitsgericht (Γερμανία) στις 16 Οκτωβρίου 2020 – AR κατά St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Υπόθεση C-27/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesarbeitsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: AR

Αναιρεσίβλητη: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντιβαίνει στο άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ1 και στο άρθρο 31, παράγραφος 2, του Χάρτη ερμηνεία εθνικής διατάξεως, όπως το άρθρο 7, παράγραφος 3, του BUrIG [Bundesurlaubsgesetz (ομοσπονδιακού νόμου περί αδειών]), κατά την οποία το μη ασκηθέν ακόμη δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών εργαζομένου, ο οποίος, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, κατέστη ανίκανος προς εργασία λόγω ασθένειας, πλην όμως θα μπορούσε ακόμη –τουλάχιστον εν μέρει– να είχε λάβει την άδεια αυτή πριν από την έναρξη της ασθένειάς του κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, αποσβέννυται 15 μήνες μετά το πέρας του έτους αναφοράς σε περίπτωση που η ανικανότητα προς εργασία συνεχίζεται αδιαλείπτως, ακόμη και αν ο εργοδότης δεν έχει παράσχει πράγματι στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα άδειας μέσω της αντίστοιχης προτροπής και ενημερώσεως;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: αποκλείεται, υπό τις συνθήκες αυτές, η απόσβεση του δικαιώματος ακόμη και σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, σε περίπτωση συνεχιζόμενης ανικανότητας προς εργασία;

____________

1     Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ 2003, L 299, σ. 9).