Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 16. oktoobril 2020 – AR versus St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(kohtuasi C-727/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: AR

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/881 artikliga 7 ja harta artikli 31 lõikega 2 on vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu föderaalse puhkuseseaduse (Bundesurlaubsgesetz; edaspidi „BUrIG“) § 7 lõige 3, mis näeb ette, et töötaja, kellel on õigus saada seni välja võtmata tasustatud põhipuhkust ja kes tunnistatakse puhkuseaasta kestel tervislikel põhjustel täielikult töövõimetuks, kuid kes oleks puhkust enne täielikult töövõimetuks tunnistamist puhkuseaastal veel vähemasti osaliselt kasutada saanud, õiguse puhkusele aegub püsiva töövõimetuse korral 15 kuud pärast puhkuseaasta lõppu ka juhul, kui tööandja ei ole töötajale asjaomase üleskutse ja selgituste esitamisega tegelikult taganud võimalust kasutada oma õigust puhkusele?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas sellistel tingimustel on püsiva täieliku töövõimetuse korral välistatud puhkusenõude aegumine ka hilisemal kuupäeval?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).