Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. februára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Germanwings GmbH/KV

(vec C-8/21)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 88, 15.3.2021.