Language of document :

2015 m. kovo 9 d. Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Biuro Podróży „Partner“ Sp. z o.o. sp. komandytowa in Dąbrowa Górnicza / Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Byla C-119/15)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Biuro Podróży „Partner“ Sp. z o.o. sp. komandytowa in Dąbrowa Górnicza

Atsakovas: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį kartu su 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus2 1 ir 2 straipsniais, bendrųjų sutarčių sąlygų, kurių turinys yra toks pat kaip ir sąlygų, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintų neleistinomis ir įtrauktų į neleistinomis pripažintų bendrųjų sutarčių sąlygų registrą, taikymas gali būti pripažintas neteisėta veikla kitos įmonės, kuri nedalyvavo procedūroje, užbaigtoje bendrosios sutarčių sąlygos įtraukimu į neleistinomis pripažintų sąlygų registrą, atžvilgiu, t. y. tokia veikla, kuria pagal nacionalinę teisę pažeidžiami kolektyviniai vartotojų interesai ir kuri suteikia pagrindą dėl to paskirti piniginę baudą pagal nacionalinę administracinę procedūrą?2.    Ar, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio trečią pastraipą, antrosios instancijos teismas, kurio sprendimą, priimtą išnagrinėjus apeliacinį skundą, galima apskųsti kasacine tvarka, kaip numatyta Lenkijos civilinio proceso kodekse, yra teismas, kurio sprendimų negalima toliau apskųsti pagal nacionalinę teisę, ar vis dėlto toks teismas yra Sąd Najwyższy, kompetentingas nagrinėti kasacinį skundą?