Language of document :

Recurs introdus la 23 februarie 2021 de Maen Haykal împotriva Hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2020 în cauza T-189/19, Maen Haikal/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-189/19)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Recurent: Maen Haykal (reprezentant: S. Koev, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

declararea prezentului recurs ca fiind admisibil și fondat în întregime și a tuturor motivelor invocate în cadrul acestuia ca fiind fondate;

anularea în întregime a hotărârii Tribunalului atacată;

anularea Deciziei de punere în aplicare (PESC) 2019/87 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei, în măsura în care acestea două îl privesc pe domnul Maen Haikal;

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/851 al Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/20122 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, în măsura în care acestea două îl privesc pe domnul Maen Haikal;

anularea Deciziei (PESC) 2019/806 a Consiliului din 17 mai 2019 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei, în măsura în care îl privește pe domnul Maen Haikal;

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/7983 al Consiliului din 17 mai 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, în măsura în care regulamentul îl privește pe domnul Maen Haikal;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata tuturor cheltuielilor efectuate de recurent, a cheltuielilor, a onorariilor și a altor costuri, legate de apărarea acestuia.

Motivele și principalele argumente

Eroare de drept a Tribunalului întrucât a considerat că Consiliul a prezumat corect statutul de om de afaceri proeminent care desfășoară activități în Siria, deși nu a dat acestei prezumții niciun temei juridic și aceasta nu ar fi proporțională din perspectiva scopului legitim urmărit.

Încălcarea principiului proporționalității – articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Încălcarea normelor de probă, întrucât nu ar fi existat dovezi privind aplicarea prezumției și privind excluderea aplicării articolului 27 alineatul (3) și a articolului 28 alineatul (3) din Decizia 2013/255, în versiunea modificată prin Decizia 2015/1836.

Eroare de apreciere, confirmată de actele Consiliului, prin care numele recurentului ar fi fost înlăturat din listele privind sancțiunile.

____________

1 JO 2019, L 181, p. 4.

2 JO 2012, L 16, p. 1.

3 JO 2019, L 132, p. 1.