Language of document :

Recurs introdus la 20 noiembrie 2020 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 9 septembrie 2020 în cauza T-437/16, Italia/Comisia

(Cauza C-623/20 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, agenți)

Celelalte părți din procedură: Republica Italiană, Regatul Spaniei

Concluziile recurentei

anularea hotărârii atacate;

în cazul în care Curtea reține că stadiul dosarului o permite, respingerea acțiunii în primă instanță ca nefondată;

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri și cei din primă instanță.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Comisia invocă trei motive. Primul motiv privește o eroare de drept în interpretarea articolului 1d alineatul (6) din statut și în interpretarea obligației de motivare, precum și o încălcare a obligației de motivare a hotărârilor Tribunalului. Acest motiv cuprinde trei părți;

Prima parte privește o eroare de drept și o încălcare a obligației de motivare legate de finalitatea operativității imediate a candidaților și se referă la punctul 137 din hotărârea atacată.

A doua parte privește instituirea unei sarcini a probei disproporționate în sarcina Comisiei și încălcarea obligației de motivare; aceasta se referă la punctul 113 ultima teză, punctele 138, 144 și 147 ultima teză, punctele 157-161, 193 și 197 din hotărârea atacată.

A treia parte privește o eroare de drept în căutarea unui act obligatoriu din punct de vedere juridic în normele interne prezentate în cadrul procedurii de către Comisie; această parte se referă la punctele 132-135 din hotărârea atacată.

Al doilea motiv privește diverse denaturări săvârșite de Tribunal în aprecierea elementelor de probă, precum și o eroare de drept.

Prima denaturare privește aprecierea comunicării președintelui Comisiei și a aprobării sale de către colegiu; aceasta este cuprinsă la punctele 112-117 și 138 din hotărârea atacată.

A doua denaturare privește aprecierea regulamentului intern al Comisiei și a modalităților sale de aplicare; aceasta este cuprinsă la punctele 119 și 120 din hotărârea atacată.

A treia denaturare privește aprecierea secțiunii legate de cerințele lingvistice în funcție de procedura de adoptare cuprinse în Manualul procedurilor operative și se referă la punctele 145-149 din hotărârea atacată.

A patra denaturare privește lipsa unei aprecieri globale a documentelor amintite la punctele (i)-(iii) de mai sus și se referă la punctele 132-137 și 139 din hotărârea atacată.

A cincea denaturare privește aprecierea Comunicării SEC(2006)1489 final și este legată de punctele 140-143 din hotărârea atacată.

A șasea denaturare privește aprecierea elementelor legate de limbile utilizate de membrii personalului Comisiei însărcinați cu funcții de audit; în legătură cu aceleași puncte din hotărâre, Comisia invocă de asemenea o eroare de drept; ambele vicii se referă la punctele 152-163 din hotărârea atacată.

A șaptea denaturare privește practica internă a Comisiei în materie lingvistică și limbile utilizate de membrii personalului Curții de Conturi; aceasta se referă la punctele 172-188 din hotărârea atacată.

Al treilea motiv privește caracterul nelegitim al analizei Tribunalului privind limbile de comunicare ale candidaților; acesta se referă la punctele 219-224 din hotărârea atacată.

____________