Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. studenoga 2020. uputio Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španjolska) – KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(predmet C-625/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Social n.º 26 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: KM

Tuženik: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prethodna pitanja

Protive li se europskim pravilima iz članka 4. Direktive Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti1 te članku 5. Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada2 (preinaka) španjolske odredbe o spojivosti davanja iz članka 163. stavka 1. [Ley General de Seguridad Social (Opći zakon o socijalnoj sigurnosti)], kako se tumače u sudskoj praksi, koje zabranjuju kojima se onemogućuje spojivost dvaju davanja zbog profesionalne nesposobnosti za rad priznatih u istom sustavu, ali se dopušta njihova spojivost ako su priznata u različitim sustavima, iako je u svakom slučaju pravo na njih ostvareno na temelju neovisnih doprinosa jer dovodi do neizravne diskriminacije na temelju spola ili roda, uzimajući u obzir zastupljenost spolova u različitim sustavima španjolske socijalne sigurnosti?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, mogu li se španjolski propisi protiviti prethodno navedenim europskim propisima ako su oba davanja proizišla iz različitih ozljeda?

____________

1 SL 1979., L 6, str. 24. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 7.)

2 SL 2006., L 204, str. 23. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246. i ispravci SL 2017., L 162, str. 56. i SL 2019., L 191, str. 45.)