Language of document :

Appel iværksat den 23. november 2020 af Arkadiusz Kaminski til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 23. september 2020 i sag T-677/19 – Polfarmex mod EUIPO – Kaminski

(Sag C-626/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Arkadiusz Kaminski (ved radcowie prawni E. Pijewska, M. Mazurek og W. Trybowski,)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Polfarmex S.A

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 28. januar 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Arkadiusz Kaminski bærer sine egne omkostninger.

____________