Language of document :

Acțiune introdusă la 23 septembrie 2013 – Future Enterprises/OAPI – McDonald's International Property (MACCOFFEE)

(Cauza T-518/13)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Future Enterprises Pte Ltd (Singapore, Singapore) (reprezentanţi: J. Olsen, B. Hitchens, R. Sharma şi M. Henshall, solicitors)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Statele Unite)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 13 iunie 2013 în cauza R 1178/2012-1 și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „MACCOFFEE” pentru produse din clasele 29, 30 și 32 – înregistrarea unei mărci comunitare nr. 7 307 382.

Titularul mărcii comunitare: reclamanta.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Motivarea cererii de declarare a nulității: motivele prevăzute la articolul 53 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 8 alineatul (1)literele (a) și (b), alineatul (2) litera (c) și alineatul (5) din Regulamentul privind marca comunitară.

Decizia diviziei de anulare: admite cererea de declarare a nulității în totalitate.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca comunitară.