Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. července 2016 – Future Enterprises v. EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(Věc T-518/13)1

„Ochranná známka EU – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka EU MACCOFFEE – Starší slovní ochranná známka EU McDONALD’S – Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 – Skupina ochranných známek – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Prohlášení neplatnosti“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Future Enterprises Pte Ltd (Singapur, Singapur) (zástupci: původně B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors a R. Tritton, barrister, poté B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton a E. Hughes-Jones, solicitors)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Spojené státy) (zástupce: C. Eckhartt, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. června 2013 (věc R 1178/2012-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi McDonald’s International Property Co. a Future Enterprises.

Výrok

1)    Žaloba se zamítá.

2)    Společnosti Future Enterprises Pte Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 352, 30. 11. 2013.