Language of document :

Arrest van het Gerecht van 5 juli 2016 – Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(Zaak T-518/13)1

[„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk MACCOFFEE – Ouder Uniewoordmerk McDONALD’S – Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Merkenfamilie – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Nietigverklaring”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Future Enterprises Pte Ltd (Singapore, Singapore) (vertegenwoordigers: aanvankelijk B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, en R. Tritton, barrister, vervolgens B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton en E. Hughes-Jones, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: L. Rampini, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: C. Eckhartt, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 13 juni 2013 (zaak R 1178/2012-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen McDonald’s International Property Co. en Future Enterprises

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Future Enterprises Pte Ltd wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 352 van 30.11.2013.