Language of document :

Tribunalens dom av den 5 juli 2016 – Future Enterprises mot EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(Mål T-518/13)(1 )

(EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket MACCOFFEE – Det äldre EU-ordmärket McDONALD’S – Artiklarna 53.1 a) och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 – Varumärkesfamilj – Otillbörlig fördel som dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Ogiltighetsförklaring)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Future Enterprises Pte Ltd (Singapore, Singapore) (ombud: inledningsvis B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, och R. Tritton, barrister, därefter B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton och E. Hughes Jones, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (Ombud: advokaten C. Eckhartt)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 13 juni 2013 (ärende R 1178/2012-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan McDonald’s International Property Co. Ltd och Future Enterprises Pte Ltd.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Future Enterprises Pte Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1     EUT C 352, 30.11.2013.