Language of document : ECLI:EU:T:2016:389

T‑518/13. sz. ügy

Future Enterprises Pte Ltd

kontra

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

„Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – MACCOFFEE európai uniós szóvédjegy – McDONALD’S korábbi európai uniós szóvédjegy – A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 8. cikkének (5) bekezdése – Védjegycsalád – A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása – Törlés”

Összefoglaló – A Törvényszék ítélete (első tanács), 2016. július 5.

1.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

2.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A védjegyek közötti kapcsolat – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

3.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – MACCOFFEE és McDONALD’S szóvédjegyek

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

4.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A védjegyek közötti kapcsolat – Értékelési szempontok – Korábbi védjegycsalád fennállása – Feltételek

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

5.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – A kérelem vizsgálata – A védjegycsalád létrehozására alkalmas korábbi védjegyek használatának bizonyítéka – Tényleges használat – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 42. cikk, (2), 57. cikk, (2) bekezdés és 78. cikk, (1) bekezdés, f) pont; 2868/95 bizottsági rendelet, 1. cikk, 22. szabály, (4) bekezdés és 40. szabály, (6) bekezdés)

6.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

7.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása – Fogalom

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

8.      Európai uniós védjegy – A védjegyoltalomról való lemondás, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése – Viszonylagos törlési okok – Jóhírnévvel rendelkező azonos vagy hasonló korábbi védjegy létezése – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – A jogosult által benyújtandó bizonyítékok – A tisztességtelen kihasználás vagy sérelem jövőbeni komoly veszélye

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés és 53. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 14., 15. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 20., 21., 37. pont)

3.      Fennáll a komoly veszélye annak, hogy a Nizzai Megállapodás szerinti 29., 30. és 32. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban lajstromozott MACCOFFEE európai uniós védjegy használata tisztességtelenül kihasználja az ugyanezen megállapodás szerinti 29., 30., 32. és 42. osztályba tartozó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban korábban lajstromozott McDONALD'S európai uniós védjegy jóhírnevét.

A McDONALD’S védjegy a gyorséttermi szolgáltatások vonatkozásában jelentős jóhírnévvel rendelkezik az Unióban. Jóhírneve kiterjed a „Mc” védjegycsalád jellemző elemeire. A McDONALD’S védjegy ugyanis a védjegycsalád alapvédjegye, amelyhez mindegyik származtatott védjegy egy közös tulajdonság – a „mc” előtag – révén kapcsolódik, és amelytől a gyorséttermek étlapján szereplő árukra utaló, ugyanolyan típusú befejező elem révén mindegyikük eltér. Ekképpen a „mc” előtag – legalábbis az Unió területének egy részén – saját megkülönböztető képességet szerzett a gyorséttermi szolgáltatások és a gyorséttermek étlapján szereplő áruk vonatkozásában, és így alkalmas volt arra, hogy megalapozza egy védjegycsalád fennállását.

A McDONALD'S védjegyhez fogalmilag hasonló és azonos felépítésű MACCOFFEE védjegy alkalmas arra, hogy azt az „Mc” védjegycsaládhoz kapcsolják.

Ami azon szolgáltatásokat és árukat illeti, amelyekkel kapcsolatban az ütköző védjegyeket lajstromozták, azok között a köztük lévő szoros kapcsolatok miatt bizonyos mértékű hasonlóság áll fenn.

E tekintetben az érintett vásárlóközönség, azaz az Unión belüli nagyközönség, illetve annak jelentős része gondolatban összekapcsolhatja egymással az ütköző védjegyeket, mivel feltűnhet neki, hogy ez a védjegy gyakorlatilag ugyanazzal az előtaggal rendelkezik és ugyanaz a felépítése, mint a McDONALD’S védjegynek, és az említett védjegyről a „Mc” védjegycsaládra asszociálhat.

(vö. 31., 63., 64., 67., 85., 99., 101., 102., 104., 105. és 108. pont)

4.      Az érintett vásárlóközönség képzetében az ütköző védjegyek közötti kapcsolat létrejöttét az adott ügy összes releváns tényezőjét figyelembe véve, átfogóan kell értékelni. E releváns tényezők között szerepel a korábbi védjegycsalád fennállása. Abban az esetben ugyanis, ha valamely védjegy törlése iránti kérelmet több olyan korábbi védjegy fennállására alapítottak, amelyek közös tulajdonságaik alapján ugyanazon védjegycsalád tagjának minősülhetnek, az érintett vásárlóközönség képzetében a töröltetni kívánt védjegy és a korábbi védjegyek közötti kapcsolat létrejötte abból következhet, hogy az előbbi olyan jellegzetességeket mutat, amelyek alapján azt az utóbbiból álló családhoz lehetne kapcsolni. Több védjegy különösen akkor rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek alapján „védjegycsalád” részének tekinthetők, ha vagy teljes egészében tartalmazzák ugyanazt a megkülönböztető elemet, és másik grafikai vagy szóelemmel egészülnek ki, így különböztetve meg egyiket a másiktól, vagy ha azok az eredeti védjegyből származó azonos elő‑ vagy utótagot ismétlik meg. Ha nem használnak elegendő számú olyan védjegyet, amely védjegycsalád részét képezheti, akkor nem lehet elvárni az érintett vásárlóközönségtől, hogy közös tulajdonságokat fedezzen fel az említett védjegycsaládban, és ehhez a családhoz egy másik, az említett tulajdonságokhoz hasonlító elemeket tartalmazó védjegyet társítson. Következésképpen ahhoz, hogy az érintett vásárlóközönség összekapcsoljon egymással egy töröltetni kívánt védjegyet és egy korábbi védjegyekből álló „családot”, az utóbbihoz tartozó védjegyeknek jelen kell lenniük a piacon. A későbbi európai uniós védjegy törlését kérő korábbi védjegyjogosultnak kell ezért a „védjegycsalád” létrejöttéhez szükséges kellő számú védjegy tényleges használatát igazolnia, és így a védjegycsalád fennállását bizonyítania annak értékelhetőségéhez, hogy az érintett vásárlóközönség összekapcsolja‑e egymással a töröltetni kívánt védjegyet és az említett „családot” alkotó korábbi védjegyeket, vagy akár csak a töröltetni kívánt védjegyet és az ugyanezen „család” eredetének számító korábbi alapvédjegyet.

(vö. 42–45. pont)

5.      A védjegycsalád alkotására alkalmas védjegyek tényleges használatának megvizsgálásához az előterjesztett bizonyítékokat az eset összes releváns tényezőjét figyelembe véve, átfogóan kell mérlegelni. E mérlegelés során figyelembe kell venni minden olyan tényt és körülményt, amelyek alapján megállapítható, hogy a védjegyek kereskedelmi használata valóságos‑e, idesorolhatók különösen az érintett gazdasági szektorban igazoltnak tekintendő olyan használatok, amelyek feladata az, hogy az e védjegyekkel ellátott áruk és szolgáltatások számára megteremtsék és fenntartsák a piaci részesedést, továbbá az áruk és szolgáltatások természete, a piac jellegzetességei, valamint a védjegyek használatának mértéke és gyakorisága. Egy védjegy tényleges használatát nem lehet valószínűség vagy feltételezések alapján bizonyítani, hanem ahhoz konkrét és objektív bizonyítékokra kell támaszkodni. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95 rendelet 22. szabályának (4) bekezdéséből – amelyet az említett rendelet 40. szabályának (6) bekezdése alapján a törlési eljárásokban is alkalmazni kell – azonban az következik, hogy a használat igazolásának főszabály szerint az iratokra és az olyan tárgyi bizonyítékokra kell szorítkoznia, mint például a csomagolóanyagok, címkék, árjegyzékek, katalógusok, számlák, fényképek, újsághirdetések és az európai uniós védjegyről szóló 207/2009 rendelet 78. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett írásbeli nyilatkozatok.

(vö. 52–54. pont)

6.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 88., 93., 95. pont)

7.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 94. pont)

8.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 96., 97. pont)