Language of document :

Решение на Общия съд от 15 юли 2020 г. — Ирландия и др./Комисия

(Дела T-778/16 и T-892/16)1

(Държавни помощи — Помощ, приведена в действие от Ирландия — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и неправомерна и се разпорежда възстановяването ѝ — Предварителни данъчни решения (tax rulings) — Избирателни данъчни предимства — Принцип на сделката между несвързани лица)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател по дело Т-778/16: Ирландия (представители: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, подпомагани от P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman и B. Doherty, barristers)

Жалбоподатели по дело Т-892/16: Apple Sales International (Корк, Ирландия), Apple Operations Europe (Корк) (представители: A. von Bonin, E. van der Stok, адвокати, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu и J. Bourke, barristers)

Ответник: Европейска комисия (представители: P.-J. Loewenthal и R. Lyal)

Страна, встъпила в подкрепа на жалбоподателя по дело Т-778/16: Велико Херцогство Люксембург (представител: T. Uri, подпомаган от D. Waelbroeck и S. Naudin, адвокати)

Страна, встъпила в подкрепа на жалбоподателите по дело Т-892/16: Ирландия (представители: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, подпомагани от P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly и B. Doherty)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника по дело T-778/16: Република Полша (представители: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz и A. Kramarczyk-Szaładzińska)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника по дело Т-892/16: Надзорен орган на ЕАСТ (представители: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski и C. Simpson)

Предмет

Искания на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение (ЕС) 2017/1283 на Комисията от 30 август 2016 година относно държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), приведена в действие от Ирландия в полза на Apple (ОВ L 187, 2017 г., стр. 1)

Диспозитив

Съединява дела Т-778/16 и Т-892/16 за целите на настоящото съдебно решение.

Отменя Решение (ЕС) 2017/1283 на Комисията от 30 август 2016 година относно държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), приведена в действие от Ирландия в полза на Apple.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските на Ирландия по дело Т-778/16 и разноските на Аpple Sales International и Apple Operations Europe.

Ирландия понася направените от нея съдебни разноски по дело Т-892/16 и Великото херцогство Люксембург, Република Полша и Надзорният орган на ЕАСТ понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 38, 6.2.2017 г.