Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. července 2020 – Irsko a další v. Komise

(Věci T-778/16 a T-892/16)1

„Státní podpory – Podpora provedená Irskem – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a protiprávní a nařizuje její vrácení – Předběžná daňová rozhodnutí (tax rulings) – Selektivní daňová zvýhodnění – Zásada obvyklých tržních podmínek“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce ve věci T-778/16: Irsko (zástupci: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, zmocněnci, ve spolupráci s P. Gallagherem, M. Collinsem, SC, P. Bakerem, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman a B. Dohertym, barristers)

Žalobkyně ve věci T-892/16: Apple Sales International (Cork, Irsko), Apple Operations Europe (Cork) (zástupci: A. von Bonin, E. van der Stok, advokáti, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu a J. Bourke, barristers)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P.-J. Loewenthal a R. Lyal, zmocněnci)

Vedlejší účastník řízení ve věci T-778/16 podporující žalobce: Lucemburské velkovévodství (zástupci: T. Uri, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a S. Naudinem, advokáty)

Vedlejší účastník řízení ve věci T-892/16 podporující žalobkyně: Irsko (zástupci: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, ve spolupráci s P. Gallagherem, M. Collinsem, P. Bakerem, S. Kingston, C. Donnelly a B. Dohertym)

Vedlejší účastnice řízení ve věci T-778/16 podporující žalovanou: Polská republika (zástupci: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz a A. Kramarczyk-Szaładzińska, zmocněnci)

Vedlejší účastník řízení ve věci T-892/16 podporující žalovanou: Kontrolní úřad ESVO (zástupci: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski a C. Simpson, zmocněnci)

Předmět

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise (EU) 2017/1283 ze dne 30. srpna 2016 o státní podpoře SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) poskytnuté Irskem ve prospěch společnosti Apple (Úř. věst. 2017, L 187, s. 1).

Výrok

Věci T-778/16 a T-892/16 se spojují pro účely tohoto rozsudku.

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1283 ze dne 30. srpna 2016 o státní podpoře SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) poskytnuté Irskem ve prospěch společnosti Apple se zrušuje.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Irskem ve věci T-778/16, jakož i náklady řízení vynaložené společnostmi Apple Sales International a Apple Operations Europe.

Irsko ve věci T-892/16, Lucemburské velkovévodství, Polská republika a Kontrolní úřad ESVO ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 –    Úř. věst. C 38, 6.2.2017.