Language of document :

Üldkohtu 15. juuli 2020. aasta otsus – Iirimaa jt versus komisjon

(kohtuasjad T-778/16 ja T-892/16)1

(Riigiabi – Iirimaa antud abi – Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ja õigusvastaseks ning kohustatakse abi tagasi nõudma – Maksustamisalased eelotsused (tax rulings) – Valikulised maksueelised – Reaalturuväärtuse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja kohtuasjas T-778/16: Iirimaa (esindajad: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, keda abistasid P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, barrister’id S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman ja B. Doherty)

Hagejad kohtuasjas T-892/16: Apple Sales International (Cork, Iirimaa), Apple Operations Europe (Cork) (esindajad: advokaadid A. von Bonin, E. van der Stok, D. Beard, QC, barrister’id A. Bates, L. Osepciu ja J. Bourke)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P.-J. Loewenthal ja R. Lyal)

Hageja toetuseks menetlusse astuja kohtuasjas T-778/16: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindaja: T. Uri, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja S. Naudin)

Hagejate toetuseks menetlusse astuja kohtuasjas T-892/16: Iirimaa (esindajad: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, keda abistasid P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, barrister’id S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman ja B. Doherty)

Kostja toetuseks menetlusse astuja kohtuasjas T-778/16: Poola Vabariik (esindajad: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz ja A. Kramarczyk-Szaładzińska)

Kostja toetuseks menetlusse astuja kohtuasjas T-892/16: EFTA järelevalveamet (esindajad: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski ja C. Simpson)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõuded tühistada komisjoni 30. augusti 2016. aasta otsus riigiabi SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) kohta, mida Iirimaa andis Apple’ile (ELT 2017, L 187, lk 1).

Resolutsioon

Liita kohtuasjad T-778/16 ja T-892/16 kohtuotsuse tegemise huvides.

Tühistada komisjoni 30. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2017/1283 riigiabi SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) kohta, mida Iirimaa andis Apple’ile.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Iirimaa kohtukulud kohtuasjas T-778/16, samuti Apple Sales Internationali ja Apple Operations Europe’i kohtukulud.

Jätta Iirimaa kohtukulud kohtuasjas T-892/16, samuti Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Poola Vabariigi ning EFTA järelevalveameti kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 38, 6.2.2017.