Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2014 – De Nicola v. EIB

(Věc F-59/09 RENV)1

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení – Zaměstnanci EIB – Roční hodnocení – Interní předpisy – Přezkumné řízení – Právo být vyslechnut – Nerespektování ze strany odvolacího výboru – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Psychické obtěžování – Nevydání rozhodnutí o návrhových žádáních směřujících k náhradě újmy“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola)

Žalovaná: EIB (zástupce: A. Dal Ferro)

Předmět věci

Zrušení povýšení, o kterých se rozhodlo dne 29. dubna 2008 a která nezahrnují jméno žalobce, jakož i zrušení hodnocení žalobce za rok 2007. Dále zrušení rozhodnutí Odvolacího výboru nadále rozhodovat bez ohledu na námitku podjatosti. Konečně konstatování skutečnosti, že žalobce byl obětí psychického obtěžování, jakož i uložení žalované, aby ukončila všechny činnosti psychického obtěžování a nahradila nemajetkovou a majetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 14. listopadu 2008 se zrušuje.

    Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních směřujících k náhradě tvrzené újmy způsobené psychickým obtěžováním.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou ve věcech F-59/09, T-264/11 P a F-59/09 RENV.

____________

1 Úř. věst. C 205, 29.8.2009, s. 49.