Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

18. studenoga 2014.

Predmet F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

protiv

Europske investicijske banke (EIB)

„Javna služba – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Osoblje EIB‑a – Godišnje ocjenjivanje – Unutarnji pravilnik – Žalbeni postupak – Pravo na saslušanje – Povreda od strane žalbenog odbora – Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Uznemiravanje – Obustava postupka o zahtjevu za naknadu štete“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom je C. De Nicola u biti tražio, kao prvo, poništenje odluke žalbenog odbora Europske investicijske banke (EIB) od 14. prosinca 2008., kao drugo, poništenje odluka o promaknuću od 29. travnja 2008. i odluke o tome da ga se od istog dana neće promaknuti, kao treće, poništenje svojeg izvješća o ocjeni za 2007. godinu, kao četvrto, da se utvrdi postojanje uznemiravanja za koje smatra da je bio žrtva i, kao peto, da se naloži EIB‑u da obustavi uznemiravanja i nadoknadi mu štetu koju smatra da je pretrpio zbog tog uznemiravanja.

Odluka:      Poništava se odluka žalbenog odbora Europske investicijske banke od 14. studenoga 2008. Obustavlja se postupak o zahtjevu za naknadu navodne štete zbog uznemiravanja. Europska investicijska banka snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole u predmetima F‑59/09, T‑264/11 P i F‑59/09 RENV.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Osoblje Europske investicijske banke – Ocjenjivanje – Izvješće o ocjeni – Osporavanje pred žalbenim odborom Banke – Odluka odbora da se oglasi nenadležnim za tužbu bez saslušanja osobe u pitanju – Povreda prava na obranu

2.      Tužbe dužnosnikâ – Osoblje Europske investicijske banke – Tužba za naknadu štete – Zahtjev za naknadu štete koji se temelji na činjenicama istima kao u okviru dvije različite tužbe – Prednost – Načelo dobrog sudovanja – Obustava postupka

1.      U okviru žalbe člana osoblja Europske investicijske banke protiv rezultata godišnjeg ocjenjivanja koje se na njega odnosi, žalbeni odbor Europske investicijske banke može se oglasiti nenadležnim, sukladno točki 20. Priloga A Komunikaciji o ocjenjivanju izvršavanja poslova u 2007. godini, samo u iznimnim slučajevima i o tome mora obavijestiti stranke uz preciziranje razloga oglašavanja nenadležnim, osobito kad je ponašanje jedne od njih tijekom postupka dovelo do te situacije, pritom poštujući pravo svake stranke na saslušanje sukladno točki 10. istog priloga.

Stoga kad osoba u pitanju ne povlači svoju žalbu pred žalbenim odborom, činjenica da se taj odbor oglasio nenadležnim a da pritom nije poštovao točke 10. i 20. Priloga A. po svojoj naravi oduzima dotičnoj osobi pravo na saslušanje o različitim razlozima koje je istaknula, uskraćujući mu jedan stupanj nadzora.

(t. 51., 53. i 54.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, t. 44.

2.      Kad su činjenična i pravna pitanja i navodi koji se odnose na iste činjenice koje su u podlozi dvaju zahtjeva za naknadu štete koje je podnio isti tužitelj u okviru dviju različitih tužbi protiv istog tuženika detaljnija i više argumentirana u okviru jedne od tih tužbi, i to od strane obiju stranaka, slijedi da je sud Unije u tom predmetu u boljem položaju upoznati se s činjenicama u podlozi zahtjeva za naknadu štete i ocijeniti ih. Slijedom toga, sud može bolje u okviru tog slučaja osigurati dobro sudovanje i djelotvornu sudsku zaštitu. Stoga nije potrebno odlučivati o zahtjevu za naknadu štete u okviru drugog predmeta.

(t. 68., 70. i 71.)

Izvori:

Službenički sud: presuda De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243