Language of document :

Talan väckt den 2 juni 2009 - Ana Maria Dionisio Galao mot Regionkommittén

(Mål F-57/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ana Maria Dionisio Galao (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Regionkommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut om sökandens anställningsvillkor vid dennes kontraktsanställning enligt artikel 3b i Anställningsvillkoren, i den del som sökandens avtal bara gäller för 3 månader, och om ogiltigförklaring av två tillägg i sökandens avtal om tillfällig anställning, i vilka avtalets slutdatum har ändrats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara regionkommitténs beslut av den 19 december 2008, i den del som det beslutas att sökanden ska ges en kontraktsanställning enligt artikel 3b i Anställningsvillkoren, och särskilt att detta avtal bara gäller för 3 månader,

ogiltigförklara regionkommitténs beslut av den 23 oktober 2008, i den del som sökandens anställningsvillkor som tillfälligt anställd ändras genom tillägg nr 9 till avtalet med stöd av artikel 8 b i Anställningsvillkoren, och särskilt att avtalet gäller till den 31 december 2008,

ogiltigförklara regionkommitténs beslut av den 23 oktober 2008, i den del som sökandens anställningsvillkor som tillfälligt anställd ändras genom tillägg nr 9 till avtalet med stöd av artikel 8 b i Anställningsvillkoren, och särskilt genom att avtalets slutdatum ändras från den 30 september 2008 till den 31 december 2008, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________