Language of document :

Προσφυγή της 10ης Ιουνίου 2009 - Pascual García κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(Υπόθεση F-58/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: César Pascual García (Μαδρίτη, Ισπανία) (εκπρόσωποι: B. Cortese και C. Cortese, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία ο προσφεύγων διορίζεται τεχνικός βοηθός διοικήσεως από 10 Μαρτίου 2009, με κατάταξη AST3/κλιμάκιο 2, καθόσον δεν του χορηγεί τα δικαιώματα και τις αποδοχές που είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, της 22ας Μαΐου 2008, Pascual Garcia κατά Επιτροπής (F-145/06).

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής με την οποία ο προσφεύγων διορίζεται τεχνικός βοηθός διοικήσεως από 10 Μαρτίου 2009 με κατάταξη στον βαθμό AST3/κλιμάκιο 2 καθόσον δεν του χορηγεί τα δικαιώματα και τις αποδοχές που είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, της 22ας Μαΐου 2008, Pascual Garcia κατά Επιτροπής (F-145/06) και ειδικότερα:

α)    καθόσον η απόφαση αυτή δεν προβλέπει ότι η αρχαιότητα υπηρεσίας του προσφεύγοντος θα υπολογιστεί από 1ης Απριλίου 2006 όσον αφορά την παραγωγή, τον υπολογισμό των δικαιωμάτων συντάξεως και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα·

β)    καθόσον αρνείται το δικαίωμα του προσφεύγοντος στο επίδομα αποδημίας που προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ·

να ακυρώσει εφόσον είναι δυνατόν την απόφαση της 10ης Μαρτίου 2009 με την οποία απερρίφθη η διοικητική ένσταση ίδιας ημερομηνίας, με την οποία ο προσφεύγων είχε ζητήσει τα δικαιώματα και τις αποδοχές που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, της 22ας Μαΐου 2008, Pascual Garcia κατά Επιτροπής (F-145/06) περιλαμβανομένων και των διαφόρων αμοιβών και αποζημιώσεων που δεν έχουν καταβληθεί, εντόκως·

επικουρικώς, να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράλειψη χορηγήσεως του επιδόματος αποδημίας·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________