Language of document :

2009 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Carlo De Nicola prieš EIB

(Byla F-59/09)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ieškovo reikalavimai

panaikinti Apeliacinio komiteto sprendimą ir bet kuriuo atveju jį ištaisyti tiek, kiek jame C. De Nicola (vietoje jo advokato) priskiriamas trijų komisijos narių nušalinimas ir tiek, kiek jame nurodyta, kad nušalinimo priežastis yra "paprasčiausias 2007 m. gruodžio 14 d. Sprendimo ginčijimas", o ne jo reikalavimų pripažinimų ir atmetimų, kuriuos šie trys nariai neteisėtai priskyrė C. De Nicola, pasekmė,

panaikinti 2008m. balandžio 29 sprendimą dėl paaukštinamų pareigūnų sąrašo tiek, kiek jis buvo sudarytas neatsižvelgiant į ieškovo situaciją bei kitus susijusius ankstesnius ir vėlesnius aktus, tarp kurių buvo vertinimas už 2007 m., o prireikus iš anksto paskelbti kiekybinių ribų, numatytų žmogiškųjų išteklių skyriaus pateiktose taisyklėse, neteisėtumą,

konstatuoti priekabiavimą ieškovo atžvilgiu, ir todėl

nurodyti EIB nutraukti priekabiavimą ir atlyginti ieškovui jo patirtą fizinę, moralinę ir materialinę žalą su palūkanomis nuo pripažintų sumų, atsižvelgiant į pinigų nuvertėjimą.

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, 2008 m. lapkričio 14 d. Apeliacinio komiteto sprendimo panaikinimas ar ištaisymas tiek, kiek jame ieškovui (vietoje jo advokato) priskiriamas trijų komisijos narių nušalinimas. Antra, 2008 m. balandžio 29 sprendimo dėl paaukštinamų pareigūnų sąrašo panaikinimas tiek, kiek jis buvo sudarytas neatsižvelgiant į ieškovo situaciją bei kitus susijusius aktus. Galiausiai pripažinimas, kad ieškovas nukentėjo nuo moralinio priekabiavimo bei nurodymas atsakovui nutraukti priekabiavimą.

____________