Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 8. marca 2011 - De Nicola proti Evropski investicijski banki

(Zadeva F-59/09)1

(Javni uslužbenci - Osebje Evropske investicijske banke - Ocenjevanje - Napredovanje - Pristojnost Splošnega sodišča - Dopustnost - Zavrnitev zaradi molka organa - Notranja direktiva - Predstavnik osebja - Načelo spoštovanja pravice do obrambe)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams in F. Martin, zastopniki, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Prvič, razglasitev ničnosti napredovanj, o katerih je bilo odločeno 29. aprila 2008, ki ne vključujejo imena tožeče stranke, ter ocene tožeče stranke za leto 2007. Drugič, razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe, da odloča o zadevi, kljub zahtevi za izločitev. Nazadnje, ugotovitev dejstva, da je tožeča stranka žrtev psihičnega nadlegovanja ter naložitev toženi stranki, naj preneha z nadlegovanjem in povrne nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Izrek

1.    Informativno poročilo za leto 2007 in odločba o zavrnitvi napredovanja C. De Nicola se razglasita za nična.

2.    V preostalem delu se tožba zavrne.

3.    C. De Nicola in Evropska investicijska banka nosita vsak svoje stroške.

____________

1 - UL C 205, 29.8.2009, str. 49.