Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.6.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-56/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvauskanne - Hallinnon pääsy virkamiehen virka-asuntoon - Kodin ja yksityisyyden kunnioittaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustajat: asianajaja G. Cipressa, sittemmin asianajajat G. Cipressa ja L. Mansullo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus yhtäältä niiden vahinkojen korvaamisesta, joiden on väitetty aiheutuneen siitä, kun komission toimihenkilöt tunkeutuivat hänen Luandassa sijaitsevaan virka-asuntoonsa 8.4.2002, ja toisaalta kopioiden luovuttamisesta niistä valokuvista, jotka otettiin kyseisessä tilanteessa, sekä kaiken kyseiseen tapahtumaan liittyvän asiakirja-aineiston tuhoamisesta.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Luigi Marcucciolle 5 000 euroa.

Komission 11.9.2008 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä hylätään Luigi Marcuccion 24.4.2008 tekemä hakemus kuvien luovuttamisesta, niiden tuhoamisesta ja tähän tuhoamiseen liittyvien tietojen ilmoittamisesta.

Muut vaatimukset hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljäsosa Luigi Marcuccion oikeudenkäyntikuluista.

Luigi Marcuccio vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 205, 29.8.2009, s. 48.