Language of document :

A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-161/18. sz., Braesch és társai kontra Bizottság ügyben 2021. február 24-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2021. május 3-án benyújtott fellebbezés

(C-284/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouchagiar és K. Blanck meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

az első fokon előterjesztett keresetet maga bírálja el, és e keresetet elfogadhatatlanként utasítsa el; és

az eljárásban részt vevő többi felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező egyetlen fellebbezési jogalapot hoz fel.

A fellebbező szerint a Törvényszék megsértette az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdését és az állami támogatási eljárási rendelet1 1. cikkének h) pontját, amikor az elsőfokú eljárás felpereseit tévesen „érintett feleknek” vagy „érdekelt feleknek” minősítette.

Ezen az alapon a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az elsőfokú eljárás felperesei kereshetőségi joggal rendelkeztek arra, hogy az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése alapján eljárást indítsanak az SA.47677 (2017/N) állami támogatásról szóló, 2017. július 4-i C(2017) 4690 final bizottsági határozat ellen, amely engedélyezte, hogy Olaszország összeegyeztethető állami támogatást nyújtson a Banca Monte dei Paschi di Sienának.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).