Language of document :

Az Østre Landsret (Dánia) által 2021. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dansk Akvakultur, az AquaPri A/S képviseletében kontra Miljø- og Fødevareklagenævnet

(C-278/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Dansk Akvakultur, az AquaPri A/S képviseletében

Alperes: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Beavatkozó fél: Landbrug & Fødevarer (az AquaPri A/S támogatása végett)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (élőhelyvédelmi irányelv)1 6. cikke (3) bekezdésének [első mondatát], hogy az alkalmazandó a jelen ügyben fennállóhoz hasonló olyan helyzetre, amelyben meglévő halgazdaság működése folytatásának engedélyezését kérik, amennyiben a halgazdaság tevékenysége, valamint a nitrogén és más tápanyagok kibocsátása a 2006-ban engedélyezett tevékenységhez és kibocsátáshoz képest változatlan maradt, de a halgazdaság korábbi engedélyével összefüggésben nem vizsgálták a területen lévő valamennyi halgazdaság összes tevékenységét és kumulatív hatását, mivel az illetékes hatóságok kizárólag a nitrogén érintett halgazdaságból származó összes többletkibocsátását stb. vizsgálták?

2.    Jelentőséggel bír-e az első kérdés megválaszolása szempontjából az, hogy a 2015 és 2021 közötti időszakra vonatkozó nemzeti vízgyűjtőgazdálkodási terv figyelembe veszi a területen található halgazdaságokat, mivel meghatározott mennyiségű nitrogént különít el annak biztosítása érdekében, hogy a területen meglévő halgazdaságok használhassák jelenlegi kibocsátási engedélyeiket, és hogy a halgazdaságok tényleges kibocsátása az előírt határértékeken belül maradjon?

3.    Amennyiben a jelen ügyben fennállóhoz hasonló helyzetben az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének [első mondata] szerinti vizsgálatot kell végezni, az illetékes hatóság köteles-e ezen vizsgálattal összefüggésben figyelembe venni a 2015 és 2021 közötti vízgyűjtőgazdálkodási tervben elkülönített nitrogénkibocsátásra vonatkozó határértékeket, valamint a területre vonatkozó vízgyűjtőgazdálkodási tervből vagy Natura 2000 tervből esetlegesen következő minden egyéb releváns információt és vizsgálatot?

____________

1 HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.